PIRPAVITA APPROACH

INFO
PirpaVita Approach keskittyy ihmiskehon hermostollisen toiminnan korjaamiseen ja kehittämiseen. Sillä tähdätään aivojemme tuottamien kompensaatioiden poistamiseen sekä niiden syntymisen ennaltaehkäisemiseen. 

 

Ihmiskeho tuottaa kompensoivia liikemalleja muun muassa kivun, lihasheikkouksien ja liikerajoitteiden seurauksena. Kompensaatiomekanismin avulla pystymme toimimaan vammoista ja kehonkireyksistä huolimatta. Pitkään jatkuessaan nämä kompensaatiot voivattuottaa ja ylläpitää kudoksia ärsyttävää kuormitusta, mikä pahimmillaan aiheuttaa uusia vammoja ja kiputiloja.

 

Biomekaniikka-analyysin avulla saadaan selville muutokset liikemalleissa. Fysioterapeuttinen KARTOITUS tuo esille niihin liittyvät puutokset voimantuotossa ja liikkuvuudessa. Harjoitteet kohdennetaan näiden löydösten korjaamiseen. Usein ensimmäinen tavoite on kivuton liikkuminen, toisinaan se voi myös olla lajitekniikan kehittyminen. Tällä lähestymistavalla saavutetaan tehokkaammat ja terveellisemmät liikemallit, ja näyttöön perustuen sillä on saavutettu haluttua kehitystä suorituskyvyssä.

 

Manuaalinen hoito, liikemallien muuttaminen ja liikeharjoittelu muodostavat tehokkaan TOIMINTAkokonaisuuden, joka sekä vahvistaa kehoa että parantaa sen suorituskykyä ja samanaikaisesti valmistaa sitä sopeutumaan  ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

KARTOITUS & ARVIOINTI
Kävely on perusliikkumista, jossa näkyy henkilön tapa käyttää kehoa. Siinä havaitut kompensatoriset liikemallit toistuvat vaativammissa liikesuorituksissa, ja paljastavat kokeneelle ammattilaiselle kehossa olevat lihaskireydet ja heikkoudet. KÄVELYANALYYSI toimii lisäksi kartoituksena dynaamiselle eli niin sanotulle liikkeellä olevalle ryhdille. Kävelyaskel toistuu päivän aikana tuhansia kertoja, joten sen kautta tehdyt muutokset liikemalleissa tuottavat nopeampaa edistymistä kuin pelkät irralliset harjoitteet.

 

Urheilijoilla ja aktiiviliikkujilla käytetään kävelyanalyysin rinnalla lajispesifiä BIOMEKANIIKKA-ANALYYSIÄ. Tämän avulla valitaan suorituskyvyn parantumisen kannalta oleellisimmat kehityskohteet. Toiminta suunnataan niiden kompensaatioiden poistamiseen, jotka liittyvät juuri kyseisiin liikemalleihin. Urheilijoiden tilanteessa tämä työskentely toteutetaan usein tiiviissä yhteistyössä lajivalmentajien kanssa, jotta muutokset voidaan suorittaa samanaikaisesti sekä lajiharjoittelussa että sen ulkopuolella.

 

FYSIOTERAPEUTTINEN KARTOITUS on kliinisen päättelyn työkalu. Se tuo esille tarkemmat yksilölliset löydökset kompensatoristen muutosten taustalla. Näiden kartoitusmenetelmien yhdistelmä mahdollistaa realistisen, henkilökohtaisen suunnitelman luomisen, joka perustuu sekä tavoitteeseen että vallitsevaan tilanteeseen. 

TOIMINTA
Manuaalinen hoito, liikemallien muuttaminen ja liikeharjoittelu muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka samanaikaisesti sekä vahvistaa kehoa että parantaa sen suorituskykyä. PirpaVita Approachissa biomekaniikan havainnointi on läsnä jokaisessa kohtaamisessa ja yksilöllinen harjoitus- ja hoito-ohjelma mukautuu asiakkaan tarpeen mukaan.

Edistyminen tulee säännöllisen arjessa tapahtuvan harjoittelun kautta. Se perustuu tarkoituksenmukaiseen suunnitelmaan, jonka ammattilainen luo nykytilanteen, tavoitteiden ja olemassa olevien resurssien pohjalta. Muutoksen tekeminen on helpompaa, kun sinä voit luottaa prosessiin ja keskittyä toteuttamaan suunnitelmaa.